เทคนิคการ custom folder บน Oracle EBS

posted on 29 Oct 2015 10:41 by lookpranoi in Oracle

ว่าด้วยเรื่องการ custom Folder ในหน้า Form ของ Oracle EBS  นั้นสามารถทำได้ดังนี้

เปิดหน้า Form ที่ต้องการขึ้น ไปที่เมนู Folder -> Folder Tool


 

หน้าตาของ Folder Tool ดังรูป

เม้าส์คลิกใน field ที่ต้องการทำรายการ  ลองกดลูกศรเลื่อนซ้าย เพื่อขยับ Field ใน Form ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ  ใช้สำหรับในการจัดตำแหน่งของข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

เมนูการเลือก Show Field และ Hide Field  เพื่อแสดงหรือซ่อน ข้อมูลเพิ่มเติม

 


ตัวอย่าง เทคนิค Custom Folder 
จากในรูป Show Field ที่ชื่อว่า Approval Status เพิ่มเข้ามาใน Form

 

หลังจากนั้นเข้าสู่โหมด enter query เพื่อต้องการ filter ข้อมูลที่ต้องการ  และทำการ Ctrl + F11 เพื่อ Query ข้อมูล

 

สังเกตว่าเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว  ให้เข้าไป Folder -> View Query จะปรากฎเงื่อนไขของ Query ที่ได้มาของข้อมูลบนหน้าจอ

 

เลือกเมนู Folder -> Save As เพื่อบันทึก Folder นี้ โดยจะมี option ต่างๆ ดังนี้

Folder : กำหนดชื่อ Folder   จากในตัวอย่างต้องการแสดงข้อมูล JV ที่สถานะอนุมัติแล้ว และเป็นของปี 2015 เดือน 3  โดยตั้งชื่อ JV_ApproveMAR2015 เพื่อให้สื่อ เป็นต้น

Autoquery : Always เรียกข้อมูลอัติโนมัติที่เปิด Form , Never ไม่ทำการเรียกข้อมูล , Asl each time ถามก่อนทุกครั้งที่จะเรียกข้อมูล

Open as default : หากเลือกจะเป็นการกำหนด folder นี้เป็น default ทุกครั้งที่เปิด form

Public : หากเลือก Folder นี้ user อื่นๆ จะสามารถเห็นและใช้งานได้

Include Query : ให้เลือกด้วยหากต้องการให้ folder นี้แสดงข้อมูลแบบมีเงื่อนไข

 

 

 

เมื่อเปิด Form จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ default folder ไปที่ JV_ApproveMAR2015 พร้อมทั้งแสดงข้อมูลให้โดยอัติโนมัติ

 

 

การแก้ไข Folder สามารถทำได้โดยการไปที่เมนู Folder -> Save As  ในรูปลองเอา Open As Default ออกและ Save

 

เมื่อเข้ามาใน Form อีกครั้งจะพบว่า Folder ดังกล่าวไม่ได้ถูกโหลดขึ้นมา  โดยหากต้องการใช้ต้องเลือกจากเมนู Folder ดังในรูป


จากตัวอย่าง เป็นการประยุกต์ใช้งาน Folder เพื่อรองรับการแสดงผลที่หลากหลายขึ้นตามกลุ่มผู้ใช้ เช่น สำหรับกลุ่มผู้ใช้นี้ต้องการให้เห็นข้อมูลบางประเภท , กลุ่มผู้ใช้นี้เห็นข้อมูลบาง Field หรือเห็นเท่าที่ใช้  ลองนำไปประยุกต์ใช้ดู นะครับ

 

 

edit @ 29 Oct 2015 10:47:24 by Lookpranoi

Comment

Comment:

Tweet