ส่วนของกระบวนการทำรับใน E-Business Suite นั้น  ในเมนู Receipts  เท่าที่พบปัญหาบ่อยๆ
คือในขั้นตอนการทำรับ  ตอนระบุคลังจัดเก็บ Subinventory  มักจะพบความผิดพลาดระบุผิดคลัง
ทำให้สินค้าเข้าระบบผิดที่ผิดทาง  ส่งผลให้ส่วนงานที่ใช้งานต่ออาจไม่พบสินค้าในระบบได้
 
โดยปกติ ผู้ใช้งาน จะต้องเลือก Subinventory ที่ต้องจากจัดเก็บจาก List of value เหมือนในรูป
 
โดย Feature ที่สามารถนำมาช่วยลดปัญหาในการทำรับผิดคลังนี้ คือ Item Transactions Defaults
อยู่ใน Inventory Responsibility -> Setup -> Transactions -> Item Transactions Defaults

 

สิ่งที่ต้องทำคือการกำหนด item ที่ต้องการลงไป  และเลือก Default For และเลือก Subinventory
จากในรูป ความหมาย คือ  สินค้าดังกล่าว หากมีการทำรับสินค้า ให้ใช้ subinventory FGI เป็นค่าเริ่มต้น


 
 
ลองกลับมาทดสอบผลลัพธ์กัน  ลองทำรับสินค้าตัวเดิม  ผลคือช่อง Subinventory จะ default ค่าเป็น FGI ให้อัติโนมัติ
แต่หาก ไม่ต้องการใช้ค่า default  ก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เช่นกัน
 
 
 
โดยสรุปแล้ว  การกำหนด Item ที่จะทำรับต่อ Subinventory เช่นนี้  สามารถลดปัญหาความผิดพลาดในการทำงานได้ดีพอสมควร  อยู่ในเงื่อนไขที่ว่า Item ที่จะทำรับนั้นสามารถระบุที่จัดเก็บ (Subinventory) ได้ล่วงหน้าหรือไม่ ?

หากเป็นกรณีไม่สามารถกำหนดหรือระบุได้ล่วงหน้า  หากทำ Item Transactions Defaults ไว้  แต่ก็ต้องทำการเลือกค่าอยู่ดี  หากว่าไม่ตรงกับความต้องการจริง 
 
หรือในอีกกรณีอื่นๆ เช่น 
มีการทำรับสินค้า  ปกติสินค้านี้เก็บไว้ในคลัง A  แต่เผอิญไม่มีพื้นที่จัดเก็บแล้ว 
ต้องไปเก็บที่คลัง B แทน  เมื่อทำรับในระบบก็จะ default มาเป็นคลัง A 
แต่ทางผู้ใช้ก็ต้องทำการเปลี่ยนจาก A เป็น B แทน  เท่านั้น ครับ


....





edit @ 2 Nov 2012 09:36:45 by รักกันมิสู้รู้ใจกัน

Comment

Comment:

Tweet