วันนี้เจอปัญหาในการแก้ไขข้อมูลในหน้า Supplier Sites  เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล จะขึ้น error ดังในรูป

 
 


โดยเมื่อมีการแก้ไขใดๆ ไปแล้วข้อมูลจะคืนกลับเป็นข้อมูลเดิม (แก้ไม่ได้นั่นเอง)  วิธีแก้ไขลองแก้ตาม link นี้
http://greenebizsolutions.blogspot.com/2009/10/frm-40654-record-has-been-updated.html
  
สาเหตุเกิดจากการเว้นวรรคช่องว่าง  ในแต่ละ column ข้อมูลที่เรียกว่า trailing spaces มากเกินไป
Solution The update you need to run is as follows:

Update po_vendor_sites_all
set VENDOR_SITE_CODE = rtrim(VENDOR_SITE_CODE)
where VENDOR_SITE_CODE != rtrim(VENDOR_SITE_CODE);

Update po_vendor_sites_all
set VENDOR_SITE_CODE = ltrim(VENDOR_SITE_CODE)
where VENDOR_SITE_CODE !=ltrim(VENDOR_SITE_CODE);

Commit;

ตาม script คือให้ update ตัดช่องว่างทางซ้าย-ขวา ใน column ต่างๆ ในหน้า supplier site ทิ้งไป
โดยให้ update column ต่างๆ เหล่านี้

VENDOR_SITE_CODE
ADDRESS_LINE1
ADDRESS_LINE2
ADDRESS_LINE3
ADDRESS_LINE4
CITY
STATE
PROVINCE
COUNTY
AREA_CODE
PHONE
FAX
VAT_REGISTRATION_NUMR
EMITTANCE_EMAIL
 

จากลอง แก้ไขข้อมูล ก็จะสามารถแก้ไขได้ปกติ แล้วครับ

.. 

Comment

Comment:

Tweet